Gmina Lubichowo gminą innowacyjną

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Fundacja Promocji Gmin Polskich przyznała między innymi Gminie Lubichowo tytuł „Lidera Innowacji”. Wyróżnienie to przyznane jest za wdrożenie praktycznych rozwiązań komunikacyjnych, opartych na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, w tym wypadku zastosowanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych w administracji w Urzędzie Gminy. Zastosowanie tego typu ułatwia mieszkańcom kontakt z Urzędem i poprawia jakość ich życia poprzez usprawnienie i przyspieszenie procedur załatwiania spraw. Uroczystość wręczenia symbolicznych statuetek odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku. Gratulujemy !