Inwestycje w gminie Lubichowo

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rok 2017 to kolejny rok bogaty w gminie Lubichowo w inwestycje i zadania. Łącznie w tym roku realizowano w gminie 50 ważnych zadań. Szczególnie mieszkańców gminy cieszy fakt, że to rok pod znakiem inwestycji drogowych. Wybudowano 2,5 km nowych dróg asfaltowych oraz wyremontowano ponad 4,2 km dróg po przez utwardzenie nawierzchni płytami jumbo. Największe inwestycje drogowe już zrealizowane to przebudowa drogi Lubichowo – Wda (etap I) o wartości 1,5 mln zł, której wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg ze Starogardu. Wybudowany odcinek drogi to 1,5 km o szerokości asfaltu 5 m. Wybudowano kolejny odcinek drogi Młynki – Osowo Leśne o długości 1 km. Roboty budowlane wykonała firma Tadeusz Decka, z Morzeszczyna na wartość 1,2 mln zł.

Należy podkreślić fakt, że poprawę nawierzchni dróg po przez ułożenie płyt jumbo wykonano we wszystkich sołectwach, a koszt to prawie 1 mln zł. Dodatkowo Gmina Lubichowo w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Starogardzkiego dofinansowała w kwocie – 40000 zł opracowanie dokumentacji budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2711G w Lubichowie oraz przeznaczyła pomoc finansową w kwocie 42000 zł dla Samorządu Województwa Pomorskiego na opracowanie dokumentacji budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Lubichowo – Bietowo.

Obecnie trwa przebudowa i remont świetlicy w Ocyplu, gdzie wartość robót to 251tyś. zł oraz remont remizy OSP w Ocyplu, którego koszt to 56 tyś. zł. Także w tym roku w sołectwach doposażono świetlice wiejskie, place zabaw i utworzono siłownie zewnętrzne oraz zakupiono 2 działki pod nowe place zabaw w Lipinkach Królewskich i Smolnikach, wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez mieszkańców tych sołectw. Utwardzono kostką brukową teren przy budynku komunalnym w Mermecie i przy budynku świetlicy we Wdzie oraz remizie OSP w Osowie Leśnym. W ramach zaopatrzenia gminy w wodę opracowano dokumentację budowy ujęć wody w Zelgoszczy i Zielonej Górze oraz projekty rozbudowy wodociągu w Lubichowie, Ocyplu i Bietowie. W dniu 16.11.2017 r. Wójt Gminy podpisał umowę z Zarządem Województwa Pomorskiego na „Budowę kanalizacji w Ocyplu – etap I. W ramach PROW 2014 – 2020 gmina otrzymała na realizację inwestycji dofinansowanie w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych tj, 1 805 732 zł. Budowa obejmie systemu kanalizacji sanitarnej w Ocyplu o długości 9,28 km z podłączeniem do oczyszczali ścieków. Realizacja budowy kanalizacji nastąpi w 2018 roku.