Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

ogłoszenie

OGŁOSZENIE

  Urząd Gminy Lubichowo uprzejmie informuje, że w dniu 03.10.2015 r. od godz. 09:00 do
godz. 13:00  może nastąpić przerwa w dostawie wody na ul. Ks. Lorenza i  Wdeckiej do torów w związku z pracami na ulicy Ks. Lorenza

Za  utrudnienia przepraszamy.

2 października 2015
Czytaj więcej o: ogłoszenie

ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU POŻARNICZEGO

MARKI STAR 660M

  1. Nazwa i siedziba jednostki.

Gmina Lubichowo, 83-240 Lubichowo, ul. Zblewska 8

tel  58 588 52 21,  58 588 52 26

fax  58 588 53 40

e-mali: wojt.lubichowo.gst@gminypolskie.pl

2.Przedmiot sprzedaży.

Marka, typ, model - Samochód pożarniczy marki STAR 660M

nr fabryczny – 25263,

nr rejestracyjny – GAH 7742,

rok produkcji - 1969,

Data pierwszej rejestracji – 1999-08-13,

Przebieg –  2900 km

Barwa nadwozia – czerwony

Pojemność silnika – 4680 cm³

Paliwo – benzyna

Dane uzupełniające:

- Zbiornik wodny – 4500 l

- Wydajność autopompy – 1600 l/min

- Kabina jednomodułowa 2 osobowa

- Hak do ciągnięcia przyczepy

  1. Cena pojazdu.

cena wywoławcza – 3.739,84 PLN netto ( słownie złotych: trzy tysiące siedemset trzydzieści dziewięć 84/100)  + podatek VAT

  1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd.

Samochód można oglądać w  jednostce OSP Lubichowo ul. Dworcowa 24 w godzinach 7.30 – 15.30.

Przed przyjazdem należy telefonicznie uzgodnić  termin pod nr telefonu  58 588 52 21.

  1. Miejsce, termin i tryb złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie (pok. 10) Urzędu Gminy Lubichowo, ul. Zblewska 8, 83 – 240 Lubichowo, w terminie do dnia 12 października 2015 r.

Oferta powinna zawierać:

- Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmy, instytucji) i siedzibę oferenta,

- Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

- Sposób kontaktu z oferentem.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Koperta winna być oznaczona :”Oferta na zakup samochodu pożarniczego marki STAR 660M „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 12 października 2015 r.

6.Informacje dodatkowe.

Uprawniony do kontaktu z oferentami jest:

Daniel Rynkiewicz, tel. 58 588 52 21 w. 31, ue.lubichowo@wp.pl 

                                                                      

 

2 października 2015
Czytaj więcej o: ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego

Konkurs

KONKURS DLA POMORSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 

Do zdobycia grant w wysokości 5.000 zł na realizację projektu/inicjatywy NGO w konkursie przeprowadzanym przez organizatorów SZTAFETY FIRM. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.sztafetafirm.org. Wypełniony formularz należy przesłać mailowo do 28 września br. W I etapie konkursu zostanie wybranych 5 organizacji pozarządowych, które w dniu imprezy (tj 4 października) przedstawią swój pomysł na projekt/ wydarzenie i zachęcać będą uczestników maratonu biegowego do głosowania na swój pomysł.

 

SZTAFETA FIRM pomaga realizować marzenia pomorskich organizacji pozarządowych.

Kontakt:

www: sztafetafirm.org

FB: https://www.facebook.com/SztafetaFirm.org

Twitter: https://twitter.com/SztafetaFirm

@: csr@sztafetafirm.org

więcej informacji:

Regulamin

25 września 2015
Czytaj więcej o: Konkurs