Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie

23. Kociewsko-Borowiacki Rajd Rowerowy 16 sierpnia przejedzie przez Lubichowo !

Bardzo się cieszymy, że możemy być partnerami tak fajnej akcji jaką jest 23. Kociewsko-Borowiacki Rajd Rowerowy.
Wraz z Nadleśnictwem Lubichowo oraz Paniami z KGW Wilcze Błota będziemy gościć uczestników rajdu.
Do zobaczenia na trasie !

7 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: 23. Kociewsko-Borowiacki Rajd Rowerowy 16 sierpnia przejedzie przez Lubichowo !

Pierwszy mural w Lubichowie-ukończony!

Mural jaki powstał na ścianie w sąsiedztwie placu zabaw przy ulicy Mickiewicza w Lubichowie to dzieło grupy plastycznej działającej w Gminnym Ośrodku Kultury pod przewodnictwem p. Sylwestra Klamanna. Pomysł narodził się w Urzędzie Gminy i kiedy tylko Wójt dał zielone światło, rozpoczęto proces realizacji.

„Pomalowane mury nie są dzisiaj postrzegane jako akty wandalizmu. Coraz częściej mówi się, że jest to sztuka, która ubogaca nasze otoczenie i sprawia, że staje się ono barwniejsze. Coraz więcej osób docenia murale i nie traktuje ich już jako wybryk zbuntowanej młodzieży. Jestem bardzo zadowolony z całej akcji, niezwykle ciekawa inicjatywa, wprowadzająca do naszej Gminy zarówno radość, jak i sztukę”.- powiedział Wójt Gminy Lubichowo Andrzej Toczek

 

7 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Pierwszy mural w Lubichowie-ukończony!

Powstanie małe boisko do gry w koszykówkę w Zelgoszczy

Brawa za inicjatywę dla PSP w Zelgoszczy.

Mieczysław Cichon - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Zelgoszczy 1 lipca 2020 r. podpisał umowę z LGD Chata Kociewia na realizacje projektu Działaj Lokalnie.
-Tytuł projektu -Zagraj dla zdrowia i o zdrowie
-Pozyskana kwota 5825 zł
-Projekt będzie realizowany od 03.08.2020 do 21.11.2020.

Realizatorem projektu jest Rada Sołecka wsi Zelgoszcz.
Projekt polega na budowie małego boiska do koszykówki i związanych z tym zajęć sportowych.
Główni partnerzy projektu to Publiczna Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Grubby w Zelgoszczy, Urząd Gminy Lubichowo, Firma Budowlana Krzysztof Klin, KGW Zelgoszcz.

O dalszych działaniach związanych z projektem będziemy Państwa informować na bieżąco.

23 lipca 2020
Czytaj więcej o: Powstanie małe boisko do gry w koszykówkę w Zelgoszczy

Strażacy szkolili się na terenie Naszej Gminy

 21 lipca 2020 roku o godzinie 10:00 odbyły się powiatowe ćwiczenia z taktyki działań ratowniczo-gaśniczych pożarów na obszarach leśnych w Nadleśnictwie Lubichowo, Leśnictwie Krępka – nieopodal miejscowości Ocypel. 

Celem ćwiczeń było doskonalenie współpracy pomiędzy zastępami podczas rozległych pożarów lasów oraz zapewnienie zaopatrzenia wodnego na duże odległości.
Zdarzenie zostało podzielone na dwa odcinki bojowe. Pierwszy odcinek gaśniczy – zastępy biorące udział w bezpośredniej walce z pożarem oraz drugi odcinek bojowy – zaopatrzenie wodne. Dodatkowo podczas ćwiczeń sprawdzono współpracę z leśniczymi i samolotem gaśniczym.

Siły i środki:
OSP Ocypel - GCBA 8/44
OSP Wda - 2/25
OSP Zielona Góra - GCBA 6/32
OSP Zblewo – SLRr
OSP Lubichowo: SLRr

Pluton Pożar
OSP Starogard Gdański 4,5/30
OSP Szczodrowo - 4,7/30/3
OSP Pinczyn - GCBA 10/32
OSP Lubichowo - GBA 3/16

Zastępy PSP Starogard
GCBA 8/50, SLRr, SLOp, Quad

Samolot Gaśniczy Dromader Lasy Państwowe Służby Leśne.23 lipca 2020
Czytaj więcej o: Strażacy szkolili się na terenie Naszej Gminy
Powiększ zdjęcie

Powszechny Spis Rolny 2020 (PSR 2020)

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728) reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia tego badania przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), oraz zakres, formę i tryb prac związanych przygotowaniem

i opracowaniem wyników spisu. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Co ważne, spisy rolne to jedyne badania statystyczne z zakresu rolnictwa, które  dają możliwość zebrania szerokiego zakresu danych, ich analizy oraz prezentowania na najniższych poziomach agregacji.

Obowiązek realizacji spisów rolnych nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on  z rekomendacji FAO (Organizacja ONZ do spraw Wyżywienia i Rolnictwa), zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Spisy rolne odbędą się w tym roku we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej.

Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się  w Polsce w 2010 r.

Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie przeprowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.  

21 lipca 2020
Czytaj więcej o: Powszechny Spis Rolny 2020 (PSR 2020)

Komunikat pracowników Oczyszczalni Ścieków w Lubichowie !!!

W dniach 21-23 lipca 2020 r. nastąpi zadymianie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Lubichowa.
Działanie to ma na celu wykrycie nielegalnych połączeń wód opadowych.
Sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej zostanie wykonane za pomocą generatora nietoksycznego dymu. Dym ten jest nieszkodliwy, bezwonny bezpieczny dla ludzi i zwierząt.
W przypadku pojawienia się dymu w pomieszczeniach zalecamy przewietrzenie pomieszczeń, a pojawienie się dymu w budynku świadczyć może o niewłaściwie działającej instalacji wewnętrznej budynku.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 9 ust.1 ustawy a dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zabrania się wprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
Ponadto zgodnie z art.28 ust. 4a w zw. z art. 28 ust.4 wyżej wskazanej ustawy ten, kto nie stosuje się do powyższego zakazu podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

15 lipca 2020
Czytaj więcej o: Komunikat pracowników Oczyszczalni Ścieków w Lubichowie !!!

Wsparcie dla Kociewskiego Centrum Zdrowia w czesie pandemii.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że i my mogliśmy jako Gmina wesprzeć Kociewskie Centrum Zdrowia w czasie epidemii. Na apel starosty Kazimierza Chyły odpowiedźały wszystkie samorządy.
W rezultacie do szpitala trafiły m.in. respiratory, kardiomonitory, defibrylatory, pompy infuzyjne oraz łóżka intensywnej terapii. Wartość zakupionego sprzętu to blisko 3 mln zł!
Zarząd Powiatu Starogardzkiego w dniu dzisiejszym podziękował za wsparcie.

 

15 lipca 2020
Czytaj więcej o: Wsparcie dla Kociewskiego Centrum Zdrowia w czesie pandemii.